Network Menu

Ordförande har ordet

Kära medlem,

tänk att det redan är årets näst sista månad. Ett år går fort och jag är glad & tacksam över att ha haft Ert förtroendet att vara ordförande.
SWEA Virginia Beach står som så många andra chapters runt om i världen inför utmaningar som till exempel att hitta nya & få medlemmar
att stanna kvar, fylla styrelseposterna och att hitta vår roll i dagens verklighet med sociala medier och en ökad rörlighet.

2018 är snart här och fyller SWEA Virginia Beach en funktion för dig & din familj så hoppas jag att Du vill fortsätta att vara medlem & kanske rent av gå med i styrelsen.
Flera styrelsemedlemmar har flyttat hem och vi behöver fylla på styrelsen med “nytt och nygammalt blod”. I regel är det ganska trevligt att träffas och arbeta ihop!

En kort uppdatering om SWEA International. Det var världmöte i Perth i Oktober. Vi valde att inte skicka någon representant. 2018 kommer man sannolikt hålla möte i Dallas och om jag förstår det hela rätt så kommer man i framtiden inte ha världsmöten så långt bort som Australien. En av frågorna som diskuterades var stipendie till SWEA medlems barn där man föreslår en förändring. Återkommer med mer information om detta i nästa nyhetsbrev.

På vår lokala front närmar sig julbasaren den 2:e december. Monica har skickat ut förfrågan om hjälp, både på själva dagen och med bak. Vi är så tacksamma för den hjälp vi kan få.
Vi ersätter Dig för utgifterna om du kan hjälpa till att baka. Malin har beställt nya roliga produkter, godis & mat & jag har hört rykten om lingon-mimosa i cafet. Alexandra organiserar luciatåget.
En fin tradition! Vår julbasar är en fantastisk möjlighet att sés och sprida svensk jultradition. Hjälp oss sprida information genom att dela vår FB-post, dela ut flyers och prata med vänner & bekanta.

Övrigt på gång är filmkväll, donation av böcker & sprida information om Sverige på Ocean View Elementary i samarbete med East Beach Buddies, avskedslunch för Pernilla och kanske pysselkväll.
Håll utkick i e-posten efter Evites & på vår FB-sida.

Med detta önskar jag Er alla en härlig November & hoppas att vi alla sés på julbasaren den 2:e December.

Hälsningar,

Lotta