Network Menu

Donationer

I flera år har SWEA Virginia Beach donerat till For Kids här i Virginia Beach, men tyvärr är det inte längre i enlighet med SWEAs regelverk för donationer.

Donationer till olika ändamål ska vara förenliga med SWEAs syften att lyfta fram svensk kultur och tradition på olika områden ute i världen. Om du har förslag på donationer, så hör av dig till ordförande eller någon i styrelsen.

Mer att läsa på SWEA Ints sida för Stipendier och Donationer; http://swea.org/stipendierdonationer/donationer/.