Network Menu

Årsmöte 2018

Tusen tack för ett roligt och bra årsmöte med bra diskussioner och många skratt. Vi som var på mötet hade det stora nöjet att träffa tre våra tre medlemmar.
På mötet tillsattes en styrelse för 2018 som består av mig, Lotta Bjuve, som ordförande, Anna Lissnils som kassör och Annie Falkenby som sekreterare och utöver oss är Sofi Asmundsson, Anna Strandbacke-Muhler, Malin Ferguson, Stella Gedda och Monica Timm. Vi kommer snarast ha ett konstituerande möte där övriga styrelseposter tillsätts.
‘Vi har även en filmfestivalkommitté som leds av Anette Johnson & en grupp bestående av Anna Lissnils & Monica Timm som är ansvarig för julbasaren (om det finns intresse för en sådan även i år, vi behöver vara några fler som hjälper till). Intresset för barngrupp är stort och sannolikt kommer vi år att starta upp en informell sådan.
Har du ännu inte betalt din medlemsavgift för 2018 gör du det enkelt via paypal nedan, eller genom att skicka en check till  vår kassör Anna Lissnils,  2304Paragon Ct, Virginia Beach, VA 23455 .
Betala via PayPal

SWEA Virginia Beach 2018