Network Menu

Styrelseval

Detta år har vi elektroniskt val av SWEA Virginia Beach styrelse.  I oktober, skickar vi ut en förfrågan om någon av medlemmarna är intresserade av att gå med i styrelsen.  Under månaden kan medlemmar läsa SIA, SWEAs Interna Styrelse, för att se vilka positioner som finns att välja bland och vad styrelsemedlemmar förväntas göra under tiden de jobbar i styrelse. Här kan du läsa mer om SIA. SIA_2020 Virginia Beach  I november skickas en elektronisk valsedel ut där medlemmar får välja bland de kandidater som anmält sitt intresse.
I december skickas resultatet ut till medlemmarna.

Klicka här för att rösta med din personliga kod:

secure.electionbuddy.com/ballot