Virginia Beach

OM SWEA Virginia Beach

Om SWEA Virginia Beach

2001 samlades tio svenskor, för att diskutera en start av en ny SWEA förening i Virginia Beach.

Vi kände alla, att det fanns ett behov att komma samman och skapa ett nätverk, som kan hjälpa nya svenskor att känna sig hemma här i Virginia Beach. 

Vi bestämde att bilda en interimstyrelse för SWEA Virginia Beach och anhålla om att få bli en underavdelning till SWEA North Carolina.  En tidig fredagsmorgon bjöd vi in alla på vår ”svensklista”, till ett kaffemöte. Femton morgonpigga svenskor kom och såg till att Borders lilla ”coffee shop” fick ett lyft.  Alla tyckte det var trevligt att träffas, den kulturella gemenskapen och svenska språket band ihop oss! 2002 startade vi vårt eget chapter. 20 års jubileum detta året! 

Idag har SWEA Virginia Beach ca 50 medlemmar som består av kvinnor i blandade åldrar och bakgrund. En del är bosatta permanent i området och den andra delen är här under en kortare tid på grund av utlandskontrakt eller andra orsaker. Gemensamt för oss alla är att vi har svensk anknytning i form av vårt svenska språk och vi tycker om att göra saker tillsammans!

Vi har bokklubb, syjunta och vi anordnar filmkvällar med svenska filmer. Vi åker på turer ihop, besöker museum, konserter och sighseeings och förutom de aktiviteter som sker flera gånger om året så anordnar vi också mer säsongsbetonade evenemang så som julbazar, filmfestival och midsommarfest.

 

Hjärtligt välkommen till SWEA Virginia Beach!