Network Menu

Svenska högtider och traditioner

Svenska högtider och traditioner har många influenser.

De äldsta, såsom jul och midsommar, har förkristna nordiska anor. Sedan 1800- och 1900-talen har de inhemska traditionerna alltmer präglats av influenser från andra delar av världen. Julgranen och adventsstjärnan kommer ursprungligen från Tyskland, medan Lucia är inspirerad av ett sicilianskt kristet helgon. Även fenomen från den engelsktalande världen, som mors dag och Halloween har blivit populära.

Källa; Wikipedia

Du kan läsa mer om våra svenska högtider och traditioner på Wikipedia;
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_h%C3%B6gtider_och_traditioner